ПУБЛІЧНЕ ЗВЕРНЕННЯ Архієпископа Сімферопольського і Кримського Української Православної Церкви Київського Патріархату КЛИМЕНТА  (українською та російською мовами)

9250

Минув рік геополітичних протистоянь на Європейському континенті, заручниками якого стали громадяни України, що проживають на території Кримського півострову.

Рік переслідувань, катувань та тортур українців на півострові. Рік наступу на українську церкву, українську освіту, українську культуру, знищення україномовного інформаційного простору на терені Криму змусили мене зробити дане звернення.

Очевидними фактами й не розслідуваними справами є минулорічні захоплення церкви на честь Священномученика Климента в місті Севастополь та церкви на честь Андрія Первозванного в селі Перевальному, спалення дачного будинку керуючого єпархією в селі Мраморне Сімферопольського району. Через загрозу втрати бізнесу за підтримку віруючих Київського Патріархату протягом шести місяців 2014 року були закриті парафії, які розташовувались у приміщеннях, наданих українськими бізнесменами у містах Саки, Красноперекопськ, Керч.

У черговий раз місцева кримська влада організувала рейдерське захоплення частини приміщень, що належать Кримській Єпархії Української православної церкви Київського Патріархату в Сімферополі. 29 травня 2015 року відбувся аукціон оренди приміщення площею 112,6 квадратних метри, що знаходиться на 1-му поверсі по вулиці Севастопольська, будинок 17 міста Сімферополь. Саме це приміщення знаходиться в оренді Кримської Єпархії Української православної церкви Київського Патріархату. Аукціон організували й провели «Міністерство майнових і земельних відношень Республіки Крим» без повідомлення орендаторів цього приміщення. Фактично відбувається черговий захват приміщень Кримської Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Саме тому від імені нашої релігійної спільноти та від імені українців у Криму я звертаюся до міжнародної спільноти із закликом невідкладно зробити все можливе для допомоги українцям в Криму захистити свої національні та релігійні права, не допустити їхнього силового витіснення з рідної землі та асиміляції.

ВВАЖАЮ:

–  недопустимим є переслідування кримчан за їх релігійною приналежністю.

– недопустимим є захват приміщень Кримської Єпархії Української православної церкви Київського Патріархату.

– недопустимим є переслідування активістів руху «Євромайдан-Крим», які відстоювали свою позицію мирним шляхом, організовуючи мирні акції на підтримку європейського вибору українців.

– недопустимим є переслідування українців Криму, що залишаються громадянами України і є носіями української мови, української культури.

– недопустимим є закриття класів з українською мовою навчання, знищення української школи-гімназії в Сімферополі, фактичне знищення семи україномовних шкіл, що знаходяться на території півострову.

– недопустимим є знищення україномовних видань, газети «Кримська Світлиця», приміщення якої забрала місцева влада.

– недопустимим є зменшення кількості україномовних телевізійних та радіо програм українською мовою в кримському інформаційному просторі.

– недопустимим є перейменування українських установ: будинків культури, театрів, бібліотек та шкіл.

– недопустимим є заборона проведення мирних акцій та зібрань біля пам’ятних місць українців, зокрема біля пам’ятника Тарасу Шевченка у м. Сімферополі на його роковини.

– недопустимим є затримання українців в містах і селах Криму, що одягають національний одяг – вишиванки.

ЗВЕРТАЮСЯ:

до міжнародних організацій: Організації Об`єднаних Націй та Організації з Безпеки Співробітництва в Європі;

до держав-гарантів цілісності України, які підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, – США, Великобританії та Росії, Франції та Китаю;

до держав Європейського Союзу

із закликом вжити рішучих заходів для захисту базових принципів прав і свобод людини в Криму.

Вважаю актуальним і доцільним вже сьогодні вирішити питання на міжнародному рівні щодо негайного запровадження міжнародної місії для моніторингу прав людини та дискримінованих етнічних спільнот на кримському півострові.

Прошу Вас розглянути на рівні міжнародних переговорів питання забезпечення прав та свобод українців Криму та питання функціонування Кримської Єпархії Української православної церкви Київського Патріархату на півострові Крим.

 З повагою,

Архієпископ Сімферопольський і Кримський

Української православної церкви

Київського Патріархату  КЛИМЕНТ

т. +79788064283

[email protected]

Звернення адресоване: Генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну, Голові ОБСЄ Івіцу Дачичу. Також країнам-підписантам Будапештського меморандуму: Президенту України Петру Порошенку, Президенту РФ Володимиру Путіну, Президенту США Бараку Обамі, Прем`єр-міністру Великої Британії Девіду Камерону, Президенту Франції Франсуа Олланду, Голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну та Представництву Європейського Союзу в Україні.

 

ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Архиепископа Симферопольского и Крымского

Украинской Православной Церкви

Киевского Патриархата КЛИМЕНТА

 

Прошел год геополитических противостояний на Европейском континенте, заложниками которого стали граждане Украины, проживающие на территории Крымского полуострова.

Год преследований, пыток и издевательств над украинцами на полуострове. Год наступления на украинскую церковь, украинское образование, украинскую культуру, уничтожение русскоязычного информационного пространства на территории Крыма заставили меня сделать данное обращение.

Очевидными фактами и не расследованными делами является прошлогодний захват церкви в честь Священномученика Климента в городе Севастополь и церкви в честь Андрея Первозванного в селе Перевальном, а также сожжение дачного дома управляющего епархией в селе Мраморное Симферопольского района. Из-за угрозы потери бизнеса за поддержку верующих Киевского Патриархата в течение шести месяцев 2014 года были закрыты приходы, которые располагались в помещениях, предоставленных украинскими бизнесменами в городах Саки, Красноперекопск, Керчь.

В очередной раз местная крымская власть организовала рейдерский захват части помещений, принадлежащих Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. 29 мая 2015 года состоялся аукцион по аренде помещения площадью 112,6 квадратных метра, что находится на 1-м этаже по улице Севастопольская, дом 17 города Симферополь. Именно это помещение находится в аренде Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Аукцион организовали и провели «Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым» без уведомления арендаторов этого помещения. Фактически происходит очередной захват помещений Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского Патриархата.

Именно поэтому от имени нашей религиозной общины и от имени украинской громады в ​​Крыму я обращаюсь к международному сообществу с призывом безотлагательно сделать все возможное для помощи украинцам в Крыму, защитить наши национальные и религиозные права, не допустить силового вытеснения украинцев с родной земли и их ассимиляции.

СЧИТАЮ:

– Недопустимым преследование крымчан по их религиозной принадлежности.

– Недопустимым захват помещений Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

– Недопустимым преследование активистов движения «Евромайдан-Крым», которые отстаивали свою позицию мирным путем, организуя мирные акции в поддержку европейского выбора украинцев.

– Недопустимым преследование украинцев Крыма, которые остаются гражданами Украины и являются носителями украинского языка, украинской культуры.

– Недопустимым закрытие классов с украинским языком обучения, уничтожение украинской школы-гимназии в Симферополе и других семи украиноязычных школ, находящихся на территории полуострова.

– Недопустимым уничтожение украиноязычных изданий, газеты «Крымская Светлица», помещение которой забрали местные власти.

– Недопустимым уменьшение в крымском информационном пространстве количества телевизионных и радио программ на украинском языке.

– Недопустимым переименование украинских учреждений: домов, театров, библиотек и школ.

– Недопустимым запрет на проведение мирных акций и собраний у памятных для украинцев мест, в частности возле памятника Тарасу Шевченко в г. Симферополе в годовщину его рождения.

– Недопустимым задержание украинцев в городах и селах Крыма, которые одеваются в национальную одежду – вышиванки.

 

ОБРАЩАЮСЬ:

– В международные организации: Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе;

– К государствам-гарантам целостности Украины, которые подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия: США, Великобритании, России, Франции и Китая;

– К государствам Европейского Союза

с призывом принять решительные меры для защиты базовых принципов прав и свобод человека в Крыму.

 

Считаю актуальным и целесообразным уже сегодня решить вопрос на международном уровне о немедленном введении международной миссии для мониторинга прав человека и дискриминируемых этнических сообществ на крымском полуострове.

Прошу Вас рассмотреть на уровне международных переговоров вопросы обеспечения прав и свобод украинцев Крыма, а также вопросы функционирования Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского Патриархата на полуострове Крым.

 

С уважением,

Архиепископ Симферопольский и Крымский

Украинской православной церкви

Киевского Патриархата КЛИМЕНТ

SHARE