Громадськість пропонує владі зосередитися на освіті та інформаційній політиці щодо окупованого Криму

424

Громадські організації, що входять до складу Координаційної ради громадських організацій переселенців з Криму, направили до МінТОТ (Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО – ред.) пропозиції щодо запропонованого відомством для обговорення «Плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території України».

Громадськість разом з експертами, які долучилися до цієї роботи пропонують внести зміни у 7 пунктів проекту Плану заходів, які, перш за все, стосуються доступу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, до освіти та інформації.

«Українські екстернат та дистанційне навчання для школярів у Криму має бути врегульовано окремими тимчасовими положеннями. Ті діти, які залишися навчатися на півострові, але мають проукраїнську позицію можуть скористатися такими механізмами, проте їхнє регулювання заплутане та несвоєчасне. Зміни до законів в окремих частинах та пунктах створює великі складнощі. На сьогодні два накази, які після складних перемовин значно оновили, досі знаходяться у Мін’юсті. Положення про екстернат, яке мало суттєво полегшити навчання у школах тільки-но вийшло з Міносвіти і має попереду ще погодження з Мінфіном, Мінсоцполітики та Мін’юстом. А нам воно було потрібне ще у грудні», – констатувала Валентина Потапова, заступник голови Центру громадянської просвіти «Альменда», під час прес-конференції.

Окрім питання, що стосується освіти, громадськість наголошує на необхідності розширення можливостей для доступу кримчан до інформаційного простору материкової частини України. Зокрема мова ідеться про підтримку розвитку електронних і друкованих засобів масової інформації, що спеціалізуються на висвітленні кримської тематики. Окремим пунктом активісти винесли питання підтримки «Кримської світлиці», вимагаючи для неї окремого рядка фінансування з держбюджету України.

«Нас хвилює ситуація з “Кримською світлицею”. Чинне законодавство передбачає роздержавлення ЗМІ, це може призвести до припинення фінансування. Але це специфічне видання, орієнтоване на специфічну аудиторію. Є пропозиція передбачити бюджетне фінансування», – наголосив Андрій Іванець, координатор Громадської організації «Таврійська гуманітарна платформа».

За результатами опрацювання проекту Плану заходів, громадські організації та експерти запропонували внести до нього наступні доповнення (подається скорочено)

До п. 5 «Забезпечення можливості громадян, що проживають на тимчасово окупованій території України, отримувати соціальні та інші послуги на материковій частині України» внести підпункт:

3) Створення в освітніх закладах населених пунктів, розташованих поблизу адміністративного кордону, освітньо-інформаційних центрів та консультаційних пунктів (для підготовки до ЗНО, ДПА, вступної кампанії тощо); забезпечення тимчасового перебування під час отримання освітньо-інформаційних та консультативних  послуг.

До п. 8 «Забезпечення права громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, на вільний вибір мови інформаційної продукції засобів масової інформації» внести підпункти:

4) Забезпечити громадянам України, які проживають  на тимчасово окупованій території, безкоштовний доступ до електронних версій підручників, навчальних посібників і навчально-методичних матеріалів для вихователів ДНЗ, шкільних педагогів, а також доступ до художньої літератури українською мовою і мовами корінного народу та національних меншин.

5) Розробити механізм залучення та забезпечення участі дітей та молоді з тимчасово окупованої території в мовних таборах для удосконалення володіння українською та англійською мовами разом із дітьми та юнацтвом із інших областей України.

До п. 9 «Забезпечення права громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, на вільний доступ до освіти усіх освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів з метою отримання документа про освіту державного зразку» підпункт 2 викласти у запропонованій редакції та додати такі підпункти:

2) розробити та затвердити Тимчасове положення про організацію навчання у закладах середньої освіти за дистанційною формою та створити умови для дистанційного складання ДПА та ЗНО дітьми та дорослими з тимчасово окупованих територій;

розробити програми, навчальні матеріали, рекомендацій щодо забезпечення доступу дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України, до дистанційного навчання;

Розробити онлайн-курс з інтернет-безпеки та медіа екології (медіаграмотності) для жителів окупованих територій.

5) розробити механізм і прозорий порядок видачі українських документів про рівень освіти дітям з тимчасово окупованих територій.

6) створення та організація роботи  освітнього інноваційного центру-хабу навчання впродовж життя з дистанційною формою навчання для дітей і дорослих з тимчасово окупованих територій.

До п. 10 «Створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, у сфері наукової діяльності» підпункт 2 викласти в наступній редакції, додати підпункт 4:

2) розробити тимчасове положення про атестацію/переатестацію педагогічних кадрів, які перебувають на окупованій території і мають бажання зберегти свій кваліфікаційний рівень

4) розробити механізм надання освітніх кредитів для студентів вищих навчальних закладів і цільових стипендій для обдарованих дітей з тимчасово окупованої території та забезпечити можливість переведення їх у профільні інтернати та спеціалізовані школи на материковій частині України.

До п. 11 «Сприяння створенню єдиного культурного простору України; створення умов на материковій частині України для задоволення власних культурних потреб громадянами, з числа ВПО та громадян, що проживають на тимчасово окупованій території України, а також створення умов, спрямованих на збереження культури корінних народів Криму» підпункт 3 викласти в наступній редакції, додати підпункти 5-8:

3) популяризація та розповсюдження в першу чергу через онлайн-ресурси книг, художніх альбомів, аудіо – та аудіовізуальних творів українських авторів серед громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України

5) Розробити механізм залучення та забезпечення участі дітей та молоді з тимчасово окупованої території разом з дітьми з інших областей України в таборах  (спортивних, літніх, молодіжних та інших) на материковій Україні

6) Розробити практичні рекомендації з соціопсихологічної адаптації дітей ВПО та їхніх батьків у ДНЗ та ЗНЗ для соцпрацівників, шкільних психологів, медичних та педагогічних працівників

7) підготувати методичні рекомендації для ЗНЗ України про особливість висвітлювання питань, що пов’язані з природою, історією і культурою населення АР Крим та м. Севастополь для підтримання статусу Криму, як частини незалежної України.

8) Сприяти та надавати фінансову підтримку культурних ініціатив ВПО задля превенцій конфліктів та культурної інтеграції у місцеві спільноти.

До п. 12 «Забезпечення доступу до інформаційних продуктів України та світу на тимчасово окупованій території України за допомогою радіо, телебачення, друкованих засобів масової інформації» підпункти 2 і 4 викласти у наступній редакції, додати підпункт 5:

2) забезпечення розповсюдження друкованих періодичних видань України на КПВВ на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією України.

4) підтримання розвитку електронних і друкованих засобів масової інформації, що спеціалізуються на висвітленні кримської тематики.

5) З метою попередження у період виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» загрози ліквідації газети «Кримська світлиця» ініціювати розробку і внесення до парламенту проекту Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

До п. 14 «Сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя; надання можливості громадянам, що проживають на тимчасово окупованій території України, бути залученими до сфери розвитку фізичної культури і спорту на материковій частині України» підпункт 1 викласти у такій редакції:

1) Розробити механізм залучення та забезпечення участі дітей та молоді з тимчасово окупованої території разом з дітьми з інших областей України в оздоровчих центрах на материковій України.

До п. 15 «Повернення наявних культурних цінностей, розташованих на тимчасово окупованій території України, а також тих, що було знайдено під час проведення несанкціонованих археологічних розкопок» додати підпункт 8, а підпункти 2 і 4 викласти у наступній редакції:

2) відтворення страхового фонду документації про предмети та пам’ятки культурної спадщини України, що зберігалися в музеях, галереях та заповідниках, бібліотеках, архівах АР Крим та м. Севастополя з метою їхнього обліку та збереження в межах території  України.

4) забезпечення інвентаризації інформації щодо документів архівної спадщини України та бібліотечного фонду, що перебувають на тимчасово окупованій території України

8) розробити типову інструкцію про захист колекції музеїв та бібліотек та спонукати музейні установи до створення переліку найбільш цінних експонатів, які повинні бути евакуйовані першочергово у разі виникнення  не тільки воєнної загрози, а й можливо техногенної катастрофи чи природного катаклізму.

Заступник голови

ЦГП «Альменда»                                                                                   В. Потапова

Голова Правління (координатор)

ГО «Таврійська гуманітарна платформ,

член Правління ГО «Союз вимушених переселенців»                                 А. Іванець

Член Правління

ГО «КЦДКС «Український дім»                                                                    А. Щекун

 

 

SHARE