Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з АР Крим та м. Севастополя

499

Постанова КМУ від 25.06.2014 №213

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213-2014-%D0%BF

SHARE