Порядок оформлення документів, що підтверджують громадянство України… для тих, які проживають на тимчасово окупованій території України

569

Про затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України

Постанова КМУ від 04.06.14 № 289 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/289-2014-%D0%BF

SHARE