Переселенці дочекались Комплексної  державної програми (текст програми)

1173

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1094   затвердив Комплексну державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації  та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року.

Метою Програми є розв’язання основних проблем громадян України, які змушені були переселитися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної.

Зокрема, зниження рівня соціальної напруженості серед них і в суспільстві;

сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання;

допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу;

забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки;

створення передумов для компенсації завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди;

створення сприятливих умов для добровільного повернення на місця попереднього проживання (за умови повного фактичного припинення бойових дій на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

SHARE