Кримська тематика в підручниках з історії для 9 класу (аналіз)

158

Процеси українського національного відродження в модерну добу вивчають у дев’ятому класі.  Саме в цей період закладається розуміння понять нація та народ. Історія України впливає на формування розуміння територіальної цілісності нашої країни – від Кримських гір до Карпатських, від Чернігівщини до Чорного та Азовського морів. Все це і формує уявлення про минуле і сучасне української держави. Особлива увага у вивченні історії України приділяється підручнику, адже через авторські тексти та завдання вчитель доносить фактологічну українську історію з її многогранністю та багатовекторністю. Для того, щоб зрозуміти як відображені події пов’язані з Кримом було проведено аналіз підручників для 9 класів.

Для аналізу були обрані наступні підручники, за якими діти навчаються в українських школах і які мають гриф Міністерства освіти і науки відповідно до Наказу МОН від 20.03.2017 № 417 “Про надання підручникам грифа Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”:

Тексти підручників для аналізу були отримані з сайту Інституту модернізації змісту освіти (розділ «Електронні підручники»). Були розглянуті 8 підручників з 9, які рекомендовані Міністерством освіти і науки. Підручник «Історія України» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Левітас Ф.Л., Дудар О.В., Беззуб Ю.В.) видавництва «Освіта» відсутній на сайтах Міністерства освіти і науки України. Також не був розглянутий підручник «Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Гісем О. В., Мартинюк О. О. видавництва «Ранок» через аналогічність тексту підручника «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Гісем О. В., Мартинюк О. О.

Аналіз проводиться на кількісному та якісному рівні. Кількісний рівень включає контент аналіз та статистичну обробку кількості матеріалу. Якісний аналіз розглядає зміст матеріалу текстового та ілюстративного характеру.

Контент аналіз проводився через пошук вживання певних назв і термінів та похідних від них: «Крим, Севастополь, Ялта, Керч, Феодосія, Бахчисарай, Лівадія, Таврія, татари, караїми, чумаки, Гаспринський». Статистичний матеріал розраховувався за допомогою визначення кількості тексту та відношення до загальної кількості з врахуванням похибок та округлення до цілого. Якісний аналіз визначав наявність текстів дискримінаційного характеру та забарвленості матеріалів.

Під час аналізу були використані наступні скорочення:

ПІУ9П «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Пометун О. І., Гупан Н. М., Смагін І. І.
ПІУ9С «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Струкевич О. К.
ПІУ9Т «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Турченко Ф. Г., Мороко В. М.
ПІУ9Б «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Бурнейко І. О., Хлібовська Г. М., Крижановська М. Є., Наумчук О. В.
ПІУ9Г «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Гісем О. В., Мартинюк О. О.
ПІУ9В «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Власов В. С.
ПІУ9Р «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Реєнт О. П., Малій О. В.
ПІУ9О «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних  Сорочинська Н. М., Гісем О. О.

 

Підсумки аналізу

В усіх підручниках присутня інформація щодо історичних подій на Кримському півострові у ХІХ ст.

Кількість тексту та ілюстративного матеріалу про історичні події у ХІХ ст. в Криму та місті Севастополь різниться:

підручник Кількість сторінок[1] Співвідношення у %[2]
ПІУ9П 6 2%
ПІУ9С 4 1,6%
ПІУ9Т 11 2,8%
ПІУ9Б 8 3%
ПІУ9Г 7 2,5%
ПІУ9В 6 2%
ПІУ9Р 4 1,5%
ПІУ9О 4 1,5%
середня 6,25 2,11%

______________________________

[1] Приблизна кількість сторінок, визначається кількістю рядків на стандартній сторінці (близько 40 рядків) – Гарнітура Шкільна
[2] Визначається шляхом ділення кількості загальних сторінок в підручнику на кількість сторінок з  матеріалом, присвяченим Криму  (другий стовпчик)

_____________________________ 

Тематика Криму підіймається в основному в двох темах – «Кримська війна» та «Національне відродження кримських татар. І. Гаспринський». Окрім того епізодично кримська тематика розглядається в питаннях економічного розвитку – чумаки, перші трамваї та інше.

У підручниках з історії України кримська тематика практично відсутня. Навіть ті теми, в яких згадується Крим більше присвячені конкретним подіям, так в темі «Кримська війна» текст по більшості присвячений бойовим діям, які відбувалися під час війни в Чорному морі та в Криму; тема «Національне відродження кримських татар. І. Гаспринський» зосереджена на діяльності Ісмаїла Гаспринського.

В темах, присвячених економічному, політичному й особливо культурному та релігійному розвитку на українських земля Крим практично відсутній і згадується епізодично, наприклад в розповіді про трамваї є перелік міст, серед яких є Севастополь, в розповіді про межу осілості знов таки згадується Севастополь.

У тематиках про культурний розвиток українських земель не згадується про архітектурні споруди в Криму, окрім підручника ПІУ9Г, в якому на С.273 є речення про будинок панорами «Оборона Севастополя» (архітектор В. Фельдман) та у підручнику ПІУ9С на С. 229  – про царський палац у Лівадії та Ластівчине гніздо).

У темах, присвячених релігії питання щодо мусульманства або юдаїзму відсутні або згадуються одним – двома словами. В підручнику ПІУ9П на С.271 в описі світлини розповідається про караїмів і те, що вони проживали в Криму та сповідували юдаїзм.

У підручниках тексти супроводжуються ілюстраціями, проте більшість ілюстрацій та світлин, які мають відношення до тематики Криму у ХІХ ст. відносяться до подій Кримської війни або портрет І. Гаспринського.

У підручниках є карти, на яких окреслені кордони сучасної України, окрім підручника ПІУ9П.

У підручниках епізодично використовується назва «татари» по відношенню до кримських татар, одночасно з цим використовують назви «татари», які не мають відношення до кримських татар (С.160ПІУ9В, С.251 ПІУ9Б):

підручник

Кількість використання назви «татари»
ПІУ9П 9
ПІУ9С 4
ПІУ9Т 3
ПІУ9Б 5
ПІУ9Г 10
ПІУ9В 1
ПІУ9Р 0
ПІУ9О 1

У підручнику ПІУ9Т використовується назва «кримсько-татарський», що формує спотворює назву.

У підручниках використовуються терміни, які не відповідають реальності подій, наприклад в підручнику ПІУ9Б на обгортці вказується «1783 р. – входження Кримського ханства до Російської імперії» створюючи ілюзію добровільного входження, а не захоплення території Криму Російською імперією.

У підручниках відсутнє текстові пояснення, що Крим входив до складу Таврійської губернії і це можливо зрозуміти тільки через карти, окрім підручника ПІУ9О, хоча на С.10 розповідається що Крим та Причорномор’я називали Таврією, а через декілька сторінок, на С.16 розповідається, що одну з «наполеонід» планували створити з територій, до складу яких входили «Таврія та Крим».

У підручниках ПІУ9С  на С.96,  ПІУ9П на С.106,  ПІУ9Б на С.111 використовується фраза «Росіяни підозрювали татар», яка носить негативне забарвлення, формуючі узагальнюючи стереотипи і може відноситися до мови ворожнечі.

У підручнику за авторством О. К. Струкевича, видавництва «Грамота», для позначення завдання «працюємо з історичними поняттями, датами та мапами» використана умовна позначка із картою України без Криму 32 рази: С.2, 14, 22, 28, 34, 39, 45, 55, 61, 67, 77, 82, 88, 97, 103, 109, 115, 121, 128, 138, 145, 151, 157, 168, 174, 180, 187, 196, 202, 208, 218, 225, 231.

Загальні висновки 

У підручниках з історії Україні присутня інформація про історичні події ХІХ ст. на території Кримського півострову. В середньому інформація про історичні події в Криму у ХІХ ст. займають 2%.

Практично інформація про історичні події на Кримському півострові у ХІХ ст. в підручниках з історії України для 9 класу відсутня. Основний опис щодо Криму присутній в розповідях про Кримську війну та діяльність І. Гаспринського.

У темах, присвячених економічному, культурному, релігійному розвитку українських земель у ХІХ ст. інформація про Крим відсутня. Епізодичними згадуваннями окремих моментів можливо знехтувати.

У підручниках з історії України присутнє використання терміну «татари» по відношенню до кримських татар та наявність фраз, які можливо віднести до мови ворожнечі.

У підручнику за авторством О. К. Струкевича, видавництва «Грамота», для позначення завдання «працюємо з історичними поняттями, датами та мапами» використана умовна позначка із картою України без Криму, яка використана 32 рази.

Олег ОХРЕДЬКО,
експерт ЦГП “Альменда”

Джерело

SHARE