Кримська тематика в підручниках з історії для 6 класу (аналіз)

409

Формування ідентичності людини розпочинається з дитинства і в цьому складному процесі велику роль відіграє школа, адже саме в школі дитина проводить основну частину свого часу та отримує значну кількість інформації, яка є структурованою та має чітку направленість. В сучасній українській школі навчальний процес будується на основі розвитку компетеностей. Нещодавно прийнятий Державний стандарт базової середньої освіти (Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року) звертає увагу на розвиток різних компетентностей, включно з  соціальними, під час формування яких  варто приділяти увагу розвитку уміння «ідентифікувати себе як … громадянина України».

Одним з найважливіших елементів шкільної освіти є підручник. І тому надважливим стає зміст підручника, наявність матеріалу, який направлений на формування ідентичності. Говорячи про українську громадянську ідентичність, важливо говорити про всю Україну, не забуваючи й ті території, які тимчасово окуповані.  Інформація про Крим в курсі історії повинна розвивати у школярів відчуття єдиної території, показувати єдиний історичний шлях всіх народів, які проживали на теренах сучасної України та впливали на розвиток української громадянської ідентичності.

Центр громадянської просвіти «Альменда» провів кількісний та якісний аналіз підручників для 6 класу з метою визначення наявності матеріалів про Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Цього разу для аналізу було взято підручники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2019 № 472),  «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти.

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/  Сорочинська Н. М., Мартинюк О. О

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ І. Я. Щупак, І. О. Піскарьова, О. В. Бурлака

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ Петро Мороз

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/  Олександр Бандровський, Віталій Власов

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ Голованів С.О.

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/  О. В. Гісем, О. О. Гісем.

Скорочення, які будуть використовуватись далі по тексту:

П6С «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/  Сорочинська Н. М., Мартинюк О. О. – Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2019. — 224 с. : іл.
П6Щ «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ І. Я. Щупак, І. О. Піскарьова, О. В. Бурлака. — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 224 с. : іл.
П6М «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ Петро Мороз. – Київ : Педагогічна думка, 2019. – 224 с. : іл.
П6Б «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/  Олександр Бандровський, Віталій Власов. — Київ : Генеза, 2019. — 224 с. : іл., карти.
П6ГО «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ Голованів С.О. — Тернопіль : Астон, 2019. — 224 с. : іл.
П6ГІ «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ / О. В. Гісем, О. О. Гісем. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 192 с. : іл.

 

Для контент аналізу були використані наступні терміни та назви й похідні від них: Крим, таври, кіммерійці, скіфи, Понт Евксінський, Меотида, Севастополь, Керч, Феодосія, Херсонес, Ялта, Причорномор’я, Неаполь, Пантікапей, Боспорське царство, Понтійське царство, Мітридат, Фарнак, Киїк-Коба. Окрім того проаналізовані ілюстративний та картографічні матеріали, що були розміщені в підручниках. Якісний аналіз розглядав питання змісту навчальних матеріалів.

Аналіз показав наступне:

Тематика Криму присутня в усіх підручниках «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу.

Історичні події давньої та античної історії розглядаються в межах сучасної України.

Фото з відкритих джерел

Матеріали щодо Криму зустрічаються в усіх підручниках в темах, присвячених життю первісних людей (стоянка Киїк-Коба, яка була відкрита неподалік від м. Сімферополя в Криму), Великій грецькій колонізації (заснування та розвиток античних міст у Криму – Пантікапей, Херсонес та інші), життю кочовиків у Північному Причорномор’ї (кіммерійці, таври, скіфи), історії Боспорського царства та часу існування міст-колоній часів Римської держави.

Ілюстративний матеріал, в якому є інформація щодо Криму, присутній в усіх підручниках – це світлини археологічних знахідок (особливо часів античності, наприклад в підручнику П6Б на сторінці 109 (§25 Велика грецька колонізація) розміщені зображення Рельєфу «Геракл, який спочиває» з розкопок Керкінітиди (сучасна Євпаторія)) або навчальні малюнки, які відтворюють давні часи (наприклад в підручнику П6М на сторінці 127 (§30 Велика грецька колонізація) розміщена картина «Прийняття присяги в Херсонесі (худ. Р.Вознесенський).

Усі підручники мають карти, в яких є інформація про Крим (стоянки первісних людей, античні міста-держави, розселення кочових племен – скіфи, сармати та інші), проте лише деякі карти мають інформацію щодо сучасних кордонів України.

Всі тексти щодо Криму в підручниках мають позитивний або нейтральний характер.

Інформація про племена таврів присутня тільки в одному підручнику (П6С  на сторінці 84 (§16 Племена і народи раннього залізного віку на території сучасної України), де розповідається не тільки про племена, а й надається інформація щодо виникнення історико-географічної назви «Таврида»). Разом з тим, в інших підручниках згадується Херсонес Таврійський (без пояснення назви), а в підручнику П6Щ на сторінках. 118 – 119 (§30 Кіммерійці на території України. Практична робота №3 (частина 1) розміщені матеріали щодо кіммерійців, але жодної згадки про Крим та про таврів не має, окрім того карта на сторінці 119 вказує територію розселення кіммерійців повністю ігноруючи території та згадку про таврів.

В матеріалах, які стосуються античних міст-держав в Криму Пантікапей, Херсонес та інші надається інформація щодо сучасних міст (наприклад підручник П6Щ над сторінці 115 (§ 29 Велика грецька колонізація. Античні міста-держави) інформує, що «греки … заснували м. Херсонес («півострів»). Місто розташовувалось на скелястому мисі (околиця сучасного Севастополя) …»

Висновки

У всіх підручниках «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу закладів загальної середньої освіти присутня інформація щодо життя людей на Кримському півострові у найдавніші часи та в період античності (з 40 тис. років тому до початку нашої ери).

Фото з відкритих джерел

У підручниках розповідається про існування кочових племен в Північному Причорномор’ї, проте тільки в одному підручнику за авторством Сорочинської Н. М., Мартинюка О. О. на сторінках 84 – 85 (§ 16. Племена і народи раннього залізного віку на території сучасної України) є інформація про племена таврів та походження історико-географічної назви «Таврида».

Всі підручники мають ілюстрації та карти щодо минулого півострову, проте не всі карти мають зображення кордонів сучасної України. Окрім того, при розповідях щодо античних міст-колоній згадуються сучасні українські міста, біля яких знаходяться залишки цих міст.

Таким чином в підручниках «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу закладів загальної середньої освіти існує інформація, яка ідентифікує історичне минуле із сучасною Україною, що позитивно впливає на формування української громадянської ідентичності

Олег ОХРЕДЬКО,
експерт ЦГП “Альменда”

Джерело 

Читайте також по темі: Результати аналізу підручників з історії для 5 класів «Вступ до історії України». Кримська тематика

SHARE