фото з відкритих джерел

Загальні зусилля органів державної влади України з 2014 року щодо повернення Криму важко назвати задовільними. Інертність, відсутність стратегічних орієнтирів і банальне нерозуміння витоків та наслідків російсько-української війни – це ідіоми, якими легко окреслити будь-який орган влади, який займався державною політикою з реінтеграції та деокупації АР Крим та м. Севастополь (місто, про яке з дивовижною послідовністю забувають багато політиків). Проте, навіть серед суб’єктів із «незадовільним» рівнем діяльності є беззаперечні «відставаючі», неефективність діяльності яких є просто колосальною. Однією з перших у групі «дивовижно провальних» є Верховна Рада України.

Саме єдиному законодавчому органу країни ми «завдячуємо» появі сумнозвісної вільної економічної зони «Крим», визнанням громадян України з Криму нерезидентами у власній країні, відсутністю регулювання питання корінних народів в Україні, що створює підґрунтя для маніпулювання й штучного сепаратизму та багато іншого. 17 лютого 2021 року Головою Верховної Ради була підписана постанова «Про план законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік», яка була прийнята 02 лютого цього року. Документ є надзвичайно важливим, оскільки від того, чи включені в нього пріоритетні «кримські» законопроекти, здебільшого, залежать їх шанси на розгляд та ухвалення парламентом у цьому році та, відповідно, прогрес, який варто очікувати в питанні Криму в нинішньому році.

Аналіз плану в контексті «кримських» питань

У плані законопроектної роботи передбачено 376 завдань. Окремий розділ присвячений реінтеграції тимчасово окупованих територій, який складається з 12 завдань, 7 з яких стосуються створення території пріоритетного розвитку та розвитку інфраструктури на території Донецької та Луганської областей. Але декілька пунктів, що стосуються тимчасово окупованих територій включені також в інші розділи. Загалом, завдань, які безпосередньо стосуються ТОТ АР Крим та м. Севастополя в плані наявно 8.

 

Завдання Очікувані результати            Строки подання до ВРУ Відповідальний
1. Проект Закону України “Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для кримськотатарського народу та інших пільгових категорій громадян України” Забезпечення житлом біля 500 сімей кримських татар, які в результаті тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя були вимушені покинути місце свого постійного проживання, та інших пільгових категорій громадян України Червень 2021 р. Мінреінтеграції

МЗС

2. Проект Закону України “Про захист прав мирних (цивільних) громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації” Надано визначення термінів, які застосовуються для фіксації порушень випадків (фактів) порушень майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб;

визначено процедуру реагування на випадки (факти) порушень майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб;

визначено установу, що здійснюватиме збір та фіксацію випадків (фактів) порушень майнових та немайнових прав;

забезпечено додаткові гарантії у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб мають право на позачергове зарахування та переведення до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти

Червень 2021 р. Мінреінтеграції

Мінсоцполітики

МОН

Мінекономіки

Мінфін

Мінʼюст

3. Проект Закону України “Про державну політику перехідного періоду та процедури перехідного періоду” Визначення:

засад та принципів перехідного періоду;

пріоритетів та етапів реінтеграції тимчасово окупованих територій;

основних підходів перехідного правосуддя (правосуддя перехідного періоду);

порядку перегляду або відновлення цивільних, кримінальних та адміністративних проваджень, які розглядалися окупаційними адміністраціями та окупаційними судовими органами;

порядку визнання/верифікації окремих правочинів, укладених під час тимчасової окупації;

засад повернення законним власникам майна, незаконно відчуженого в період збройного конфлікту, у разі можливості такого повернення, а також визначено статус майна, яке було правомірно набуте під час тимчасової окупації і не було зареєстровано належним чином відповідно до законодавства України;

механізму виконання/верифікації майнових (боргових) зобовʼязань, що виникли на тимчасово окупованих територіях України або повʼязані із тимчасовою окупацією.

Уніфікація підходів держави до врегулювання міжнародного збройного конфлікту.

Врегулювання питання передачі майна, що використовується для функціонування контрольних пунктів вʼїзду-виїзду у Донецькій та Луганській областях.

Удосконалення механізм відновлення кримінальних проваджень, розпочатих до тимчасової окупації, матеріали яких залишилися на тимчасово окупованих територіях, та механізм вирішення справ, у разі неможливості їх відновлення

Січень 2021 р. Мінреінтеграції
4. Проект Закону України “Про відповідальність за правопорушення, вчинені під час тимчасової окупації території України” Встановлено порядок та критерії застосування процедури притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини, злочини проти людяності, грубі порушення прав людини, а також інші кримінальні правопорушення, що скоєні в період збройного конфлікту, включаючи розробку процедури можливого тимчасового залучення іноземних громадян в якості експертів чи іншому статусі в судовому провадженні стосовно кримінальних правопорушень, вчинених в період збройного конфлікту;

встановлено законодавчі підстави застосування після деокупації амністії до громадян України, які були учасниками незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях та/або причетні до бойових дій, які не вчиняли воєнних злочинів, злочинів проти людяності, грубих порушень прав людини, тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоровʼя особи, злочинів проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

визначено підстави звільнення від кримінальної відповідальності, застосування амністії щодо осіб, які обіймали некерівні посади в органах окупаційної влади (окупаційних адміністраціях) у зв`язку із зайняттям ними цих посад, крім випадків, коли їхні дії на цих посадах спричинили та містять склад воєнних злочинів, злочинів проти людяності, грубих порушень прав людини, тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоровʼя особи, злочинів проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

визначено категорії громадян України, які підпадають під процедуру люстрації, зокрема щодо керівників з-поміж окупаційної адміністрації Російської Федерації, а також “суддів”, “працівників правоохоронних органів”, які виконували свої обовʼязки на тимчасово окупованих територіях України;

запроваджено адміністративну процедуру перевірки громадян України, які підпадають під люстрацію, з дотриманням презумпції невинуватості, недискримінації, забезпеченням права на захист та перегляд рішення, принципів індивідуальної відповідальності;

запроваджено заборону особам, які обіймали вищі посади в окупаційній адміністрації Російської Федерації, окупаційних судових та правоохоронних органах обіймати посади на державній службі, у підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності протягом визначеного періоду часу

Липень 2021 р. Мінреінтеграції
5. Проект Закону України “Про корінні народи України” Забезпечення права, колективно та індивідуально, на повну реалізацію всіх прав людини та основних свобод, визнаних у Статуті ООН, Загальної декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою України, а також передбачених у Конституції та законах України;

забезпечення права кримськотатарського народу на самовизначення, а також права народу самостійно визначати свій політичний статус, вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток способами, що не суперечать Конституції та законам України

Квітень 2021 р. Мінреінтеграції
6. Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти” щодо порядку утворення та діяльності Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин” Врегулювання питання щодо визначення правового статусу осіб, зниклих безвісти та забезпечення правового регулювання відносин, пов’язаних з обліком цих осіб та їх розшуком, з метою максимального подолання руйнівних наслідків конфлікту, шляхом залучення до складу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти представників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та представників Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого віднесено питання соціального захисту прав громадян та соціального захисту прав ветеранів Зареєстровано у ВРУ за № 4495 від 15.12.2020

(Остапенко А.Д. та інші)

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

 

7. Проект Закону України “Про визнання публічного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації та спроби легалізувати анексію частин території України протиправним діянням”

 

Довідково: Подання законопроекту Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України у 2021 році буде доцільним лише у разі, якщо Верховною Радою України не будуть прийняті законопроекти №№ 4136, 4085, 4087, 4188, 4189

Законодавство України визнаватиме протиправними окремі діяння в умовах міжнародного збройного конфлікту, в аспекті посилення політики невизнання та відповідальності за діяння, що посягають на громадський порядок та становлять актуальну загрозу національним інтересам та національній безпеці України в зовнішньополітичній та інформаційній сферах Вересень 2021 р.

 

МЗС

 

8. Проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України” Вирішення питань щодо :

підвищення ефективності досудового розслідування;

вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження;

підвищення ефективності протидії кібератакам, боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів;

вдосконалення кримінального судового провадження;

вдосконалення окремих положень у звʼязку із здійсненням спеціального досудового розслідування;

здійснення кримінального провадження на підставі угод;

забезпечення розслідування злочинів по “гарячим слідам”;

строків досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених на тимчасово окупованих територіях України та інших питань;

відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;

вдосконалення кримінального провадження за участю неповнолітнього

Листопад 2021 р. МВС

Національна поліція

 

Чого немає у плані?

15 червня 2016 року у залі пленарних засідань Верховної Ради України відбулися парламентські слухання на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи». А через 3 місяці парламентом були затверджені рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи».

Рекомендації є доволі цілісним документом, яким охоплено більшість проблемних питань у контексті окупованого Криму: національна безпека, освіта, необхідність перегляду спеціального статусу м. Севастополя та визначення підґрунтя Кримської автономії, безальтернативність розробки стратегії деокупації та реінтеграції та багато інших важливих питань. Їх реалізація стала би надважливим стрибком уперед, але, на жаль, більшість із них залишилась виключно на папері. Для цілісного розуміння нагадуємо про завдання, які були визначені для Верховної Ради та ступінь їх виконання.

Завдання Верховної Ради України Ступінь виконання
Прийняти закони України:

1) про Державну стратегію деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також затвердити законом розроблену і подану Урядом України Державну стратегію деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як загальнодержавну програму, що передбачатиме, зокрема, належне фінансове забезпечення відповідних заходів;

Не виконано.
2) про внесення змін до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо вирішення питань деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Не виконано.
3) про організацію і проведення державно-правового експерименту зі створення моделі економічного розвитку Херсонської області; Не виконано.
4) про організацію та проведення державно-правового експерименту зі створення моделі електронного виборчого процесу;

 

Не виконано.
5) про забезпечення реалізації права власності на тимчасово окупованих територіях України; Не виконано.
6) про особливості ведення економічних відносин з тимчасово окупованими територіями; Не виконано.
7) про колабораціонізм та очищення влади (люстрацію) в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь; Не виконано.
8) про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»; Не виконано.
9) Затвердити законом нову редакцію Конституції Автономної Республіки Крим, яка б повністю виключала можливості реалізації негативних для територіальної цілісності України сценаріїв. Не виконано.

Чого немає у плані?

15 червня 2016 року у залі пленарних засідань Верховної Ради України відбулися парламентські слухання на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи». А через 3 місяці парламентом були затверджені рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи».

Рекомендації є доволі цілісним документом, яким охоплено більшість проблемних питань у контексті окупованого Криму: національна безпека, освіта, необхідність перегляду спеціального статусу м. Севастополя та визначення підґрунтя Кримської автономії, безальтернативність розробки стратегії деокупації та реінтеграції та багато інших важливих питань. Їх реалізація стала би надважливим стрибком уперед, але, на жаль, більшість із них залишилась виключно на папері. Для цілісного розуміння нагадуємо про завдання, які були визначені для Верховної Ради та ступінь їх виконання.

Законопроекти, передбачені в парламентських рекомендаціях, передбачають врегулювання надважливих питань, таких як: врегулювання питання легітимності актів купівлі-продажу, що мали місце на окупованій території; внесення змін в Розділ X Конституції України (Автономна Республіка Крим); визначення переліку осіб, яких відповідно до законодавства необхідно вважати колаборантами або жертвами окупації та інші, які мають фундаментальне значення для державної політики. Але, як ми бачимо, Верховною Радою не виконано жодного із передбачених завдань.
Серед пунктів парламентських слухань лише 1 питання із 9 знайшло відображення в плані законопроектної роботи на 2021 рік: прийняття Закону України “Про відповідальність за правопорушення, вчинені під час тимчасової окупації території України”, яким передбачено визначення категорій громадян, які підпадають під амністію та осіб, звільнення яких від кримінальної відповідальності є неприпустимим.     Окрім вищезазначеного, на жаль, є низка прогалин і питань, які не було включено до плану на 2021 рік, але які є надзвичайно важливими. Для прикладу:

 • врегулювання питання державної процедури реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованих територіях; у парламенті вже зареєстровані необхідні законопроекти, але з якоїсь причини, це не було включено до плану;
 • врегулювання порядку вчинення нотаріальних дій стосовно майна, що залишилось на тимчасово окупованих територіях, та сплати судового збору;
 • вдосконалення Закону України «Про санкції», який з самого моменту його прийняття нещадно критикувався з боку експертного середовища.

Висновки
До плану законопроектної роботи Верховної Ради на 2021 рік включено надзвичайно важливі завдання, реалізацію яких вже давно очікує експертне середовище, а саме:

 • прийняття Закону України “Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для кримськотатарського народу та інших пільгових категорій громадян України” нарешті робить важливий крок у реалізацію довгоочікуваного турецько-українського проекту із будівництва житла на території Херсонської області для ВПО серед кримських татар, який був анонсований ще в далекому 2016 році;
 • прийняття Закону України “Про захист прав мирних (цивільних) громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації” нарешті дозволить визначити відповідний орган державної влади, що здійснюватиме збір та фіксацію випадків (фактів) порушень майнових та немайнових прав громадян на ТОТ;
 • прийняття Закону України “Про державну політику перехідного періоду та процедури перехідного періоду”, який вже розроблений Мінреінтеграції, стане одним із перших кроків для реалізації концепції перехідного правосуддя в Україні; проте, нинішній законопроект вимагає суттєвого доопрацювання;
 • прийняття Закону України “Про відповідальність за правопорушення, вчинені під час тимчасової окупації території України” дозволить нарешті врегулювати питання щодо амністії окремих категорій населення на ТОТ та невідворотності покарання осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів;
 • прийняття Закону України “Про корінні народи України”, можливо, є одним із найважливіших завдань, що дозволить нарешті визначити виключний перелік корінних народів в Україні та розпочати процес розвитку та відновлення їх культури та мови;
 • прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти” щодо порядку утворення та діяльності Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин” є важливим, оскільки в законів взагалі не згадується ТОТ АР Крим та м. Севастополь, а положення унеможливлюють ефективну діяльність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 • прийняття Закону України “Про визнання публічного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації та спроби легалізувати анексію частин території України протиправним діянням” стане важливим кроком для протидії російській пропаганді та забезпечення невизнання тимчасової окупації частини території України;
 • прийняття Закону України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України” є важливим для правоохоронних органів (прокуратура АР Крим та м. Севастополя; Офіс Генерального прокурора тощо), що здійснюють розслідування злочинів, вчинених на окупованій території.

Підсумовуючи, варто зазначити, що план законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік не охоплює всіх аспектів державної політики з питань деокупації окупованого Криму. Але він містить надзвичайно важливі завдання, реалізація кожного з яких матиме важливе значення. Головне, щоб завдання не лишалися лише на папері, а були імплементовані в життя.

Сергій КОЦЮБИНСЬКИЙ

SHARE