Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 77-VIII від 28.12.2014}

Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18

SHARE