Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1706-VII від 20.10.2014, ВВР, 2015, № 1, ст.1}

Цей Закон є спеціальним законом, що визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України згідно із статтею 13 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, створює вільну економічну зону “Крим” (далі – ВЕЗ “Крим”), та врегульовує інші аспекти правових відносин між фізичними і юридичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території або за її межами.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1636-18

 

SHARE