Чи готові освітні центри Крим-Україна” до вступної кампанії? (моніторинг)

Центр громадянської просвіти «Альменда» розпочав моніторинг вступної кампанії для випускників та випускниць зі шкіл анексованого Росією півострова.

Моніторинг вступної кампанії 2017 року для тимчасово окупованого Криму проводився станом на 1 травня цього року на основі нормативної бази Міністерства освіти і науки України, а саме:

1.Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016  № 1236, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645);

2.Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 560 від 24.05.2016, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017);

3.Переліку уповноважених вищих навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України № 667 від 14.06.2016).

Відповідно абзацу третьому пункту 2 розділу II Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України: «Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та уповноважених вищих навчальних закладів не пізніше 01 березня поточного року». Отже буде розглянуте інформаційне забезпечення вступної кампанії 2017 року для дітей з тимчасово окупованого Криму за наступними критеріями:

  • Наявність сторінки на сайтах 12 уповноважених вищих навчальних закладів, присвячених діяльності Освітніх центрів «Крим – Україна».
  • Графік роботи Освітніх центрів «Крим – Україна».
  • Правила прийому з урахуванням особливостей для вступу дітей з тимчасово окупованого Криму.
  • Наявність інформації щодо встановлених квот (20% відповідно Абзацу другий пункту 6 розділу IV Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України).
  • Інша інформація.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

На сторінці наступні опції: контактні дані освітнього центру, розклад роботи, додаток 12 до Правил прийому 2016 (Освітній центр “Крим-Україна”). В опціях надана повна інформація про місцезнаходження, відповідальну особу, графік роботи та номери телефону й електронної пошти.  Для вступників розроблений консультативний сайт, в якому є опція «Освітній центр «Крим – Україна». На даній сторінці прописані: тапи вступної кампанії на денну та заочну форми навчання, інформація по проведенню консультацій та іспитів для вступу на перший курс (освітній ступінь бакалавра) на основі повної загальної середньої освіти в освітньому центрі «Крим-Україна».

Також на сайті розміщені нормативні документи, що стосуються діяльності освітнього центру «Крим-Україна»:інфографіка, покрокова інструкція для школярів, атестація осіб з окупованих територій України, декларація бланк, порядок проходження атестації, перелік акредитованих освітніх програм, консультаційний центр ПДАБА

Недоліками є наступне: відсутній мобільний номер з послугами програми Viber або інших; покрокова інструкція розповідає про ЗНО, що не є основною діяльності центра; відсутня інформація про квоти, хоча й є перелік акредитаційних програм, розміщений відеоматеріал «ЗНО-2017: Спрощена процедура для вступників з Криму», який вносить складності в інформації, так як переплутані шляхи вступу; подана інформація як для вступників, так і студентів, які навчаються в ВНЗ тимчасово окупованого Криму та бажають перевестися до ВНЗ України; на основному сайті відсутня інформація про детальну інформацію на сайті для вступників.

Запорізький національний університет

На сторінці є інформація про місцезнаходження, відповідальну особу, графік роботи та номери телефону й електронної пошти, також розміщена наступна інформація: Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України у Запорізькому національному університеті в 2017 році”; алгоритм дій абітурієнтів з Криму для вступу до ЗНУ в 2017 році; Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року в Запорізькому національному університеті; освітня декларація; Перелік наявних сертифікатів про акредитацію спеціальностей та напрямів підготовки.

Недоліками є наступне: відсутній мобільний номер з послугами програми Viber або інших; на період вступної кампанії робота Освітнього центру «Крим – Україна» у суботу та неділю не планується; відсутня інформація про квоти, хоча й є перелік акредитаційних програм. Розміщений на сайті відеоматеріал «ЗНО-2017: Спрощена процедура для вступників з Криму», вносить складності в інформації, так як переплутані шляхи вступу. Подана інформація як для вступників, так і студентів, які навчаються в ВНЗ тимчасово окупованого Криму та бажають перевестися до ВНЗ України. Також на основному сайті відсутня інформація про детальну інформацію на сайті для вступників; інформація, що «Процедура проведення атестації та визнання періодів навчання студентів з АР Крим проводиться протягом року» створює непорозуміння для вступників.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

На сторінці є інформація про місцезнаходження, відповідальну особу, графік роботи та номери телефону й електронної пошти, також розміщена наступна інформація: інформація про задачі Освітнього центру «Крим – Україна»;перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти;є інформація про розміщення матеріалів про ВНЗ в соціальних мережах; є координати в Skype;є номер мобільного телефону; багато інформації громадської організації «Відкрита політика», яка часто дублює одна одну.

Недоліками є наступне:відсутня інформація про квоти; не означено, чи встановлена програма Viber для мобільного зв’язку; розміщений відеоматеріал «ЗНО-2017: Спрощена процедура для вступників з Криму», який вносить складності в інформації, так як переплутані шляхи вступу; на період вступної кампанії робота Освітнього центру «Крим – Україна» у суботу та неділю не планується.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

На сторінці є інформація про місцезнаходження, графік роботи та номери телефону й електронної пошти, також розміщена наступна інформація: Наказ про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України;Наказ про затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних закладів;Положення про роботу Освітнього центру “Крим-Україна”;Додаток до Правил Прийому №1. Також є анімаційні ролики, карта місцезнаходження, алгоритм вступу, інфографіка щодо переводу з ВНЗ тимчасово окупованого Криму.

Недоліками є наступне: складно знайти на сайті інформацію про Освітній центр «Крим – Україна»; відсутня інформація про уповноваженого для роботи в Освітньому центрі «Крим – Україна»; відсутній мобільний номер з послугами програми Viber або інших; на період вступної кампанії робота Освітнього центру «Крим – Україна» у суботу та неділю не планується;  розміщений відеоматеріал «ЗНО-2017: Спрощена процедура для вступників з Криму», який вносить складності в інформації, так як переплутані шляхи вступу; подана інформація як для вступників, так і студентів, які навчаються в ВНЗ тимчасово окупованого Криму та бажають перевестися до ВНЗ України.Також на сайті відсутня інформація про квоти, хоча є перелік спеціальностей.

Далі буде…

SHARE